Активна дослідницька діяльність багатьох учених у XIX та XX століттях сформувала сучасну акустику, як науку, що охоплює широку гаму явищ, пов'язаних зі створенням, поширенням хвиль та взаємодією їх зі середовищем. В акустику прийшла диференціація, сформувалися окремі наукові та інженерні дисципліни. Історичні дослідження теж стали зосереджуватися на окремих дисциплінах. До того-ж, детальний історичний аналіз, часто породжує видання великого обсягу. Так, аналіз історії розвитку російської гідроакустики[8] посів більше тисячі сторінок. Короткий аналіз історичних фактів у розвитку сучасної акустики за різними напрямками, міститься в акустичній енциклопедії[9]
Краткое описаниеНа замену прогрессивной линейке Northridge, от американских профи акустики JBL, пришла еще более усовершенствованная и мощная серия ES. Эти комплекты отличают глубокие и более акцентированные в общем диапазоне частот басы, при том, что во внешнем облике двух серий наблюдается сходство. Напольная акустика JBL ES80BK вишня будет по достоинств...
Поява цього напрямку у сучасній акустиці, є прикладом змін у цій науці, що відповідають змінам умов існування людства. Сам по собі великий інтерес до проблем екології, тобто проблем взаємодії людини з навколишнім середовищем, є характерною ознакою сьогодення. Дослідження стосовно негативного впливу таких акустичних чинників, як шум і вібрації, ведуться в акустиці і у медицині досить давно. Однак, боротьба з негативними наслідками такого впливу, частіше за все, представлялася проблемою окремих професійних груп. Саме розуміння того, що проблема існування в «акустично забрудненому» світі стає загальнолюдською, сприяло появі такого напрямку в екології. 1993 року було створено таку міжнародну організацію, як Світовий Форум акустичної екології (англ. World Forum for Acoustic Ecology), який своєю метою визначив вивчення наукових, соціальних та культурних аспектів впливу природного та створеного людиною звукового середовища. З 2000 року регулярно видається Журнал акустичної екології (англ. The Journal of Acoustic Ecology)[25]
Задля опису основних математичних моделей акустики ідеальної стисливої рідини, було представлено лінійне рівняння (1). Для одержання цього рівняння, було зроблено два принципові припущення. Перше з них, кінематичне припущення, базувалося на спостереженнях, що вказували на малість швидкостей руху точок середовища, порівняно зі швидкістю звуку (акустичне число Маха). Це дійсно так, оскільки навіть для інтенсивностей звуку, що відповідають больовому порогу слухової системи людини, число Mаха дуже мале порівняно з одиницею {\displaystyle M=0.0014} , тоді у рівняннях руху, можна було нехтувати певними малими складовими.
Теперь давайте познакомимся с английскими гласными. Все английские гласные имеют аналоги в русском языке – то есть, в этом никакого принципиального различия между языками нет. Но при этом каждый конкретный английский гласный звук несколько отличается от своего русского аналога. Ничего суперсложного в этих отличиях нет, и при желании можно достаточно быстро разобраться, как правильно произносить английские гласные (разумеется, чтобы освоить это практически понадобится гораздо больше времени и усилий). Внимательно просмотрите и прослушайте все соответствующие видеоуроки Би-Би-Си и параллельно прочтите описания звуков. Главное, разумеется, никогда не заменять английские гласные на привычные нам русские. Если есть желание хорошо знать английский язык, обязательно надо потратить какое-то время на то, чтобы разобраться, в чем здесь отличия и сходство между двумя языками, а затем научиться различать английские гласные на слух и произносить их правильно самому .
Крім людини багато інших живих істот використовують звуки для спілкування та оцінки стану навколишнього середовища. Вивченням особливостей створення звуків живими істотами, сприйняття ними звуків, характерних особливостей використаних звуків, опікуються у такому розділі акустики, як біоакустика. Перші припущення про використання звукових сигналів у системі орієнтації кажанів, висловлювалися ще 1770 року. Однак, інструментальне підтвердження використання ними ультразвуку, було зроблено лише 1938 року. На початку п'ятидесятих років XX століття, почалося вивчення звуків дельфінів. Ці дослідження вказали на використання ними звуків у діапазоні частот, вище сотні кілогерців. [26].Спостереження за живим світом, дозволяє зробити певні узагальнення, Можна узагальнити, що малі за розміром істоти, використовують високочастотні звуки, а великі -низькочастотні. Однак є і винятки — досить великі морські тварини -дельфіни користуються високочастотним ультразвуком. У цілому -ж, властивості використовуваного звуку визначаються механізмом його створення. І ці різні механізми вивчаються у біологічній акустиці[9].
О хищении в ОКБ им. Симонова — чуть позже, а пока остановимся на связующем звене между Виктором Григорьевым и Рустамом Миннихановым. Эксперты утверждают, что банкир и президент Татарстана взаимодействуют друг с другом через общего партнера Рустэма Магдеева. Летом прошлого года «Документы и Факты» писали, что последний может быть связан с криминалом. По некоторым данным, Магдеев имеет обширные связи «по обе стороны баррикад»: как в правоохранительных органах и Банке России, так и в преступном мире. Его имя связывают с Радиком Юсуповым по прозвищу Дракон, лидером ОПГ «Севастопольские», а также с беглым банкиром Андреем Вдовиным.
На микроскопическом уровне упругое колебание среды описывается фононами — коллективными колебаниями атомов или ионов. В металлах и полупроводниках такие колебания ионов приводят и к колебаниям электронной жидкости, то есть, на макроскопическом уровне, звук может порождать электрический ток. Подраздел акустики, изучающий такие явления и возможности их использования, называется акустоэлектроникой.
Визначний внесок у становлення досліджень з акустики внесли роботи видатного вченого О. О. Харкевича, який з 1944 по 1952 рік працював в Україні, спочатку у Львівській політехніці, а відтак в Інституті фізики НАН України. Він також читав лекції на кафедрі акустики Київського політехнічного інституту. Саме у цей час ним було написано класичну роботу «Анализ и спектры», яка багато разів перевидавалася. 2009 року вийшло п'яте видання книги у серії книг з красномовною назвою «Классика инженерной мысли»[31].
«Большое спасибо за этот курс! Курс великолепный, преподаватель всё понятно и доходчиво объясняет. Умеет дать сложное в простой, понятной форме. Особенно понравился режим интенсива и то, что на курсе использовался метод преподавания отличный от общепринятого школьного. Каждое занятие только добавляло мотивации изучать язык. Остались все знания и вдобавок приятные впечатления).»
Все звуки в любом языке, разумеется, произносятся за счет выдыхания воздуха через полость рта. Если воздушному потоку создается явная преграда с помощью языка, губ и зубов – получаются согласные звуки. Если явной преграды нет (а только изменяется форма отверстия, оставляемого для прохода воздуха) – получаются гласные звуки. Многие изучающий английский язык уделяют мало внимания улучшению своего произношения, думая, что звуки чужого языка – это что-то настолько сложное, что нет смысла пытаться их как следует освоить и не остается ничего другого, как заменять их похожими русскими звуками. Это совершенно не так. Вы можете с первых дней занятий начать быстро улучшать свое произношение, если потратите немного времени и разберетесь, как произносятся английские звуки. Сейчас вы увидите, что совершенно ничего сложного в этом нет. Более того, учиться произносить английские звуки правильно надо начинать сразу. Гораздо лучше потратить на это какое-то время и иметь возможность потом дальше улучшать произношение, чем закреплять ошибки и потом переучиваться. Советуем читать этот материал параллельно с просмотром и прослушиванием видеокурсов ВВС, где вы услышите и увидите как правильно произносятся английские звуки. Начнем с согласных.
{"thumbnailImageUrl":"https://ru.harmankardon.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw35016178/HK_ONYX_STUDIO_5_LAVA_BLACK_HERO_008_x2-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://ru.harmankardon.com/ONYX+STUDIO+5.html?cgid=bluetooth-docks&dwvar_ONYX%20STUDIO%205_color=Black-EMEA-Current","productSupportUrl":"","productID":"HKOS5BLKEU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"за 1 шт","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":["new"],"buttonText":"Распродано","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
{"thumbnailImageUrl":"https://ru.harmankardon.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw71f9bf58/HK_GO-Play_Black_Hero_x1-1606x1606px_dvHAMaster.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://ru.harmankardon.com/HK+GO+PLAY.html?cgid=bluetooth-docks&dwvar_HK%20GO%20PLAY_color=Black-EMEA-Current","productSupportUrl":"","productID":"HKGOPLAYMINIBLKEU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"за 1 шт","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Распродано","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
Хуже того: слова, пишущиеся одинаково, могут произноситься по-разному. Например, read [ri:d] 'читать', но read [red] 'прочел'; reading ['ri:dıŋ] 'чтение', но Reading ['redıŋ] 'Рединг (название города)'; live [lıv] 'жить', но live [laıv] 'живой'; wind [wınd] 'ветер', но wind [waınd] 'виться'. Для запоминания таких слов рекомендую составлять фразы типа I read [red] a red book about Reading 'Я прочел красную книгу о Рединге'.
Могу вам наверняка сказать, что выбор колонок к двутактнику побольше будет. Мои "малыши" (два моноблока с фазоинверторами на 6Н2П-ЕВ и выходными EL84 Tesla, класс АВ, ультралинейный) хот и с трансами под 8 Ом акустику удивили меня при подключении к 4-х омным S-90 - это при их-то чувствительности. А на счет KEF Q1 - это часто советуемый вариант. Думаю с двутактником неплохо сработаются (раскачаются полюбому), да еще и панорама нехилая будет за счет коаксиальных динамиков в КЕФ-ах.
Приветствую всех сюда зашедших, меломанов, аудиофилов, и им сочувствующих))) Хочу поделиться очередной радостью!!! Вот уже более 10 лет являюсь преданным поклонником Acousticlab. За это время сменил 4 системы от данного производителя, с постоянным улучшением. Последняя это Аватар. Не буду описывать детали, скажу одно, когда слушаешь Аватар, всё остальное перестает существовать, только ты и музыка!
{"thumbnailImageUrl":"https://ru.harmankardon.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw35016178/HK_ONYX_STUDIO_5_LAVA_BLACK_HERO_008_x2-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://ru.harmankardon.com/ONYX+STUDIO+5.html?cgid=bluetooth-docks&dwvar_ONYX%20STUDIO%205_color=Black-EMEA-Current","productSupportUrl":"","productID":"HKOS5BLKEU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"за 1 шт","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":["new"],"buttonText":"Распродано","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
Иногда на сайтах или даже в книгах можно увидеть “английскую транскрипцию на русском языке” или “произношение английских слов русскими буквами” – то есть запись английских слов русскими буквами. Мол, зачем учить мудреные значки, если можно передать звуки русскими буквами? Затем, что нельзя. Фонетика русского языка отличается от английской фонетики настолько сильно, что звучание удается передать только очень-очень приблизительно. Некоторых звуков английской речи у нас просто нет, равно как и наоборот.
Краткое описаниеАктивная акустическая система Clarity MAX15MH-S это, прежде всего отличное качество звучания в сочетании с доступной стоимостью. Двухполосная акустика имеет 15-дюймовый низкочастотный динамик, который включает в себя кевларовый диффузор и неодимовый магнит, а также однодюймовый компрессионный драйвер. Спереди динамики защищает надежная металлическа...
Довольно долго приглядывался к этой колонке - где-то год ходил облизывался, но смущала цена. В итоге, победил жабу и сделал себе подарок на День Рождения :))) И ни разу ещё не пожалел об этом. Более того, настолько проникся продукцией JBL, что спустя пару-тройку месяцев купил ещё и Charge3 и Flip3 в коллекцию. Касательно Charge2+, то юзаю колонку в основном на работе и заряда стабильно хватает на 12 часовую смену. Звук устраивает более чем: музыкальным слухом не обладаю, видимо медведь на ухо наступил, да еще и потоптался, паршивец. Поэтому говорить что-то о низких, верхних или средних частотах и прочих тонкостях не стану. Для меня, как простого обывателя, колонка звучит отлично и этого вполне достаточно. Резюмируя всё написанное, могу сказать уверенно одно: Charge2+ отличная колонка и полностью стоит своей цены.
×