На микроскопическом уровне упругое колебание среды описывается фононами — коллективными колебаниями атомов или ионов. В металлах и полупроводниках такие колебания ионов приводят и к колебаниям электронной жидкости, то есть, на макроскопическом уровне, звук может порождать электрический ток. Подраздел акустики, изучающий такие явления и возможности их использования, называется акустоэлектроникой.


Певним підсумком розвитку акустики у ХVIII столітті, можна вважати появу першої монографії з акустики[7], автором якої був видатний експериментатор Ернст Хладні. Перше видання цієї книги стосується 1802 року. Багато з представлених у ній спостережень, знайшли наукове пояснення значно пізніше. Сама книга виглядає дещо специфічно. У ній немає жодної формули, без яких у подальшому в акустиці, уже неможливо обійтися. Використання математичного моделювання на основі точно визначених фізичних понять, стало потужним засобом одержання нових знань в акустиці завдяки працям Ейлера, Лагранжа, д'Аламбера і Д. Бернуллі. Підсумком процесу дужчого розвитку акустичних досліджень у XIX столітті, був друк (1877—1878 рр.) двотомного видання Теорія звуку лорда Релея. Цей твір існує у російськомовному перекладі і до сьогодні, є важливим джерелом знань для вивчення акустики (див. список літератури).


Музична акустика формує широке поле міждисциплінарних досліджень для фахівців, що вивчають проблеми генерації музичних звуків, передавання таких звуків від джерела до слухача та сприйняття таких звуків слухачем. У дослідженнях з музичної акустики, беруть участь фахівці з різних дисциплін —фізики, музиканти, психологи, фізіологи, отоларингологи, інженери-електрики й інженери- механіки, архітектори. Особливе значення цього розділу акустики полягає у тому, що під час вивчення проблем музичної акустики, формується міст між наукою та мистецтвом[21].

В первом варианте подключаются компьютерные колонки, не имеющие встроенный усилитель — надо только подобрать акустику такой мощности, которая бы не превышала допустимый предел. Второй и третий варианты используются, когда изделие не имеет более никаких спецразъемов: так осуществляется подключение колонок со встроенным усилителем к телевизору. Последний вариант (HDMI) применяется для подключения более «продвинутых» устройств — например, аудиосистемы домашнего кинозала, которые выдают весьма качественный звук. Такой выход имеется у всех новейших моделей.

{"thumbnailImageUrl":"https://ru.harmankardon.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw0852669b/HK_ONYX_STUDIO_5_CLOUD_GRAY_HERO_001_x2-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://ru.harmankardon.com/ONYX+STUDIO+5.html?cgid=bluetooth-docks&dwvar_ONYX%20STUDIO%205_color=Grey-EMEA-Current","productSupportUrl":"","productID":"HKOS5GRYEU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"за 1 шт","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":["new"],"buttonText":"Распродано","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}


Такое мнение сформировалось, когда на рынке не существовало большого количества встраиваемых АС, соответствующих высоким стандартам (например, HI-FI). Высококачественная акустика этого типа была редкостью, и наиболее распространённой встраиваемой акустикой были трансляционные системы и динамики для торговых центров. Сегодня ситуация иная, но осадок, как говорится, остался.
Збурення у повітрі, що визначаються як звук, можуть характеризуватися дуже широким діапазоном частот та тисків. Однак, далеко не всі вони сприймаються людським вухом. На малюнку виділено ту область частот і тисків, у якій людське вухо сприймає звук. У цій області, також виділено менші області частот і тисків, характерних для мовного спілкування й співу (англ. voice) та музичних творів (англ. music). Слід мати на увазі, що побудова меж цієї області, є результатом усереднення вимірювання для багатьох людей. Для кожної конкретної людини, можуть спостерігатися відхилення у визначенні області сприйняття звукових подразнень.

Но главное амплуа Рустэма Магдеева в том, что он, по слухам, является «кошельком» Рустама Минниханова. Злые языки утверждают, что бизнесмен с сомнительной репутацией контролирует все активы президента Татарстана, общая стоимость которых достигает $150 млн. Попутно Магдеев занимается другим, возможно, не вполне законным бизнесом. К примеру, газета «Версия» предполагала, что бизнесмен помогал Эмилю Гайнулину выводить деньги «Газпрома» за границу.
По завершенню Другої світової війни, почався бурхливий розвиток електроакустики після появи технології магнітного запису звуку. Створення комп'ютера призвело до впровадження цифрових технологій у процеси запису та відтворення звуків, особливо музики. З'явився новий різновид музики —комп'ютерна музика. Електронна обробка музичних сигналів визначила появу електронної музики. Зараз любителі прослухування музики у домашніх умовах, живуть в атмосфері дуже поширеної реклами технічних засобів відтворення звуку. Існують чисельні пропозиції Hi-Fi та Hi-End техніки, яка має забезпечувати відтворення звуку до його реального звучання під час запису. Відносно ефективності затрат виробників і покупців такої апаратури, існують певні сумніви. Вони об'єктивно пов'язані з тим, що оцінку якості звуку не можна провести у відриві від урахування акустичних властивостей приміщення, в якому відбувається прослуховування. Якість звучання може залежати навіть від положення слухача у кімнаті чи залі.
транспортное обслуживание на автобусах туристического класса от школы до места проведения экскурсии и обратно (автобусы соответствуют всем требованиям департамента образования и оснащены табличками «ДЕТИ», ремнями безопасности, TV/DVD, кондиционерами, микрофонами, системой GPS-ГЛОНАСС, тахографами — весь пакет документов предоставляется: лицензия, обязательное страхование перевозчика, сертификат калибровки тахографа, диагностическая карта транспортного средства.

Оцінка ролі піфагорійців у різних джерелах різниться і, часом, базується на міфах, а не дійсних свідоцтвах. Формування сучасних уявлень про особливості коливальних процесів, розпочалося роботами Галілея. Ним виконано значний обсяг досліджень з визначення зв'язку між фізичними та геометричними параметрами струн та характеристиками звуків, що виникають у разі їх коливання. Ним виявлено явище ізохронізму (незалежності періоду коливань маятника від амплітуди, хоча він помилково вважав, що це явище має місце за будь-яких значеннях амплітуд. Ним також спостерігалося явище резонансу. Взагалі, кінець шістнадцятого та початок сімнадцятого століть знаменує період значного інтересу до питань коливання струн. Крім Галілея дослідження проводилися і іншими дослідниками, які інколи своїми публікаціями випереджали Галілея. Суттєві досягнення, стосовно визначення зв'язку між частотою та висотою тону, було отримано французьким вченим Ж. Свером (Sauver Joseph). Саме він, ввів 1701 року у наукове використання, термін акустика[5] Ним також було введено терміни: вузлові точки та гармонійні тони.


Как и любой другой развитый современный язык, английский язык существует в устной и письменной формах. Причем хорошее владение устным языком вовсе не обязательно связано со знанием письменности и наоборот. В мире сотни миллионов неграмотных людей, которые не умеют ни читать не писать на родном языке, а многие даже профессиональные переводчики, работающие с письменными текстами, наоборот, плохо воспринимают речь на слух и говорят на том же языке, с которого свободно переводят письменно. Разумеется, при изучении языка лучше всего уделять внимание развитию обоих навыков.
Тут {\displaystyle \Delta }  — диференційний оператор, відомий як оператор Лапласа. Якщо відомо вираз для функції потенціалу {\displaystyle \varphi (x,y,z,t)} величини швидкості частинок середовища та тиску обчислюються за формулами {\displaystyle {\vec {v}}(x,y,z,t)=-grad\varphi ,p(x,y,z,t)=\rho _{0}{\frac {\partial \varphi }{\partial t}}} . У багатьох випадках, для вирішення прикладних завдань, використовують модель ідеальної неоднорідної рідини, коли незбурена густина та модуль об'ємної пружності, вважаються функціями координат. Саме таку модель потрібно використовувати задля вивчення акустичних явищ в океані; просторова зміна вказаних параметрів відіграє велику роль для формування звукових полів.
Теперь давайте познакомимся с английскими гласными. Все английские гласные имеют аналоги в русском языке – то есть, в этом никакого принципиального различия между языками нет. Но при этом каждый конкретный английский гласный звук несколько отличается от своего русского аналога. Ничего суперсложного в этих отличиях нет, и при желании можно достаточно быстро разобраться, как правильно произносить английские гласные (разумеется, чтобы освоить это практически понадобится гораздо больше времени и усилий). Внимательно просмотрите и прослушайте все соответствующие видеоуроки Би-Би-Си и параллельно прочтите описания звуков. Главное, разумеется, никогда не заменять английские гласные на привычные нам русские. Если есть желание хорошо знать английский язык, обязательно надо потратить какое-то время на то, чтобы разобраться, в чем здесь отличия и сходство между двумя языками, а затем научиться различать английские гласные на слух и произносить их правильно самому .
Могу вам наверняка сказать, что выбор колонок к двутактнику побольше будет. Мои "малыши" (два моноблока с фазоинверторами на 6Н2П-ЕВ и выходными EL84 Tesla, класс АВ, ультралинейный) хот и с трансами под 8 Ом акустику удивили меня при подключении к 4-х омным S-90 - это при их-то чувствительности. А на счет KEF Q1 - это часто советуемый вариант. Думаю с двутактником неплохо сработаются (раскачаются полюбому), да еще и панорама нехилая будет за счет коаксиальных динамиков в КЕФ-ах.
  Вот так, сам об этом не мечтая, я стал приверженцем лампового звука. Усилитель по большей части самодельный, имеет три тяжеленных трансформатора (один входной и по одному выходному на каждый канал), два входных двойных советских триода, два мощных выходных советских триода и два американских кенотрона  в качестве выпрямителей переменного напряжения (фирм TungSol и General Electric). 

Певним підсумком розвитку акустики у ХVIII столітті, можна вважати появу першої монографії з акустики[7], автором якої був видатний експериментатор Ернст Хладні. Перше видання цієї книги стосується 1802 року. Багато з представлених у ній спостережень, знайшли наукове пояснення значно пізніше. Сама книга виглядає дещо специфічно. У ній немає жодної формули, без яких у подальшому в акустиці, уже неможливо обійтися. Використання математичного моделювання на основі точно визначених фізичних понять, стало потужним засобом одержання нових знань в акустиці завдяки працям Ейлера, Лагранжа, д'Аламбера і Д. Бернуллі. Підсумком процесу дужчого розвитку акустичних досліджень у XIX столітті, був друк (1877—1878 рр.) двотомного видання Теорія звуку лорда Релея. Цей твір існує у російськомовному перекладі і до сьогодні, є важливим джерелом знань для вивчення акустики (див. список літератури).
  Поиском стерео-усилителя я занят уже довольно долгое время - где-то с мая. Всерьёз я задумался о смене усилителя, когда 4 июня у моего SONY внезапно накрылся правый канал. Отдав его в ремонт, я тут же начал подумывать о том, что это знак к замене, всё-таки он исправно служил мне 14 лет. К счастью, через 3 дня усилитель починили, но мысли о его замене посещать меня не перестали. 
По сути, если теоретически — разницы практически нет. Но при этом есть отличия, которые касаются монтажа, креплений, фурнитурных элементов, особенностей эксплуатации. Относительно качества и цены — хорошие и плохие АС есть как автомобильные, так и интерьерные, равно как дорогие и дешевые. InCell очень похожи на автомобильную акустику, и вероятно, взаимозаменяемы, стеновые блоки многополосной бескорпусной акустики вряд ли будут удобны для размещения в авто.
Початок нашої ери характеризується досягненням розуміння таких акустичних явищ, як інтерференція, відбиття звуку, луна. На основі знання про ці явища формувалися рекомендації для будівництва античних театрів, відносно акустичних властивостей яких, зараз поширюється багато легенд. У наш час виконано детальний аналіз акустичних властивостей відкопаного археологами 1881 року театру в Епідаврі, що вміщав до 15 тисяч глядачів. Дослідження показали, що архітектура театру формувала певний акустичний фільтр, котрий перешкоджав поширенню низькочастотних складових звуку (основні компоненти стороннього шуму) і сприяв поширенню високочастотних складових[4]. Зараз серед акустиків, можна почути думку, що така акустична знахідка була випадковою і, відтак, повторювалася під час спорудження інших театрів. Наукові основи архітектурної акустики було створено лише на початку двадцятого століття.
Лучшая портативка, которую я когда-либо брал. Очень хороший звук, без хрипов или каких-либо намёков на них. На максимальной громкости звучит предельно чисто. Отличный басс: он не глушит остальную композицию, но превосходно подчеркивает глубину звучания. Отдельно радует приятная вибрация от пассивных усилителей. Так же стоит похвалить влагозащиту: сам лично беру с собой колонку в душ, где та отлично играет, несмотря на регулярно попадающаю на нее воду. Стоит ещё отметить долгий срок жизни от аккумулятора: я заряжаю её раз в 3-4 дня, при том, что использую каждый день дома, как основной источник звука (3-4 часа минимум). В заключение, хочу сказать, что это лучшая портативная колонка в своей категории по соотношению цена/качество. Настоятельно рекомендую.

Теоретический – в учебниках обычно есть подробное описание, как нужно прижимать язык к небу, чтобы сформировать определенный звук. С иллюстрацией, где показана голова человека в разрезе. Способ научно правильный, но самостоятельно им пользоваться трудно: не каждый поймет, что значит “скользить верхними зубами по нижней губе” и сможет провернуть это действие.
Какие вам хвалебные оды, шарлатаны? встраиваемая акустика, ну ну, особенно hi-fi.Я давно читаю ваш блог, и блог Ауидиомании.Шарлатан на шарлатане сидит, и шарлатаном погоняет.Любая статья про акустические системы должна начинаться со слов: никакая акустика за миллионы баксов не исправит акустическое оформление помещения с кучей резонансов.А у вас все поет, да все танцует.Насколько же вы не уважаете аудиторию Гиктаймса, или же она сама себя не уважает.Любой качественный звук начинается с помещения.@Филлип Ньюэлл.
Аероакустика це розділ акустики, в якому вивчають механізми виникнення та властивості звуків, що створюються потоком повітря, або збуреннями у повітрі, породженими рухом у ньому, різних об'єктів. Потік повітря здатен викликати звук у тому випадку, коли у ньому утворюються і взаємодіють певного виду збурення (турбулентні або вихорові утворення), здатні забезпечити передавання кінетичної енергії потоку, в енергію звукової хвилі. Процес такого передавання досить складний, оскільки рух частинок середовища у потоці і у хвилі - це два принципово різні рухи. В першому випадку, маємо перенесення маси, т. б. частинки суттєво зміщуються у просторі. У разі-ж поширення хвилі, відбувається лише перенос стану — частинки середовища здійснюють лише коливання поблизу положення стійкої рівноваги.
Дослідження особливостей сприйняття музики слухачами, підштовхнуло пошук відповідей на певні питання, що стосувалися фізики звуку. Так,Аристотелю, належить досить чітке висловлювання відносно процесу поширення звуку, як передавання стану стиснення-розтягу від однієї частинки повітря до іншої. Йому належать також змістовні міркування, відносно природи людського голосу[3] Однак, він же висловлював хибне твердження про те, що високочастотні звуки поширюються швидше, ніж низькочастотні.
Примерно полгода я наслаждался звучанием колонок «Excellence» от «AcousticLab» и был на седьмом небе от счастья. Но человек-такое существо, для которого нет пределов совершенства. Соответственно при первой же возможности добраться до новых вершин в звуке я опять обратился в «АкустикЛаб». На тот момент у ребят только-только появилась новая модель АС под названием «Аватар» и по уверениям и самих авторов и человека, которому я доверяю почти как себе, их уровень был заметно выше. И это при том, что по меркам индустрии, разница в цене была совсем невелика. И я вновь рискнул сделать заказ. Немаловажным было и то, что как и в случае с «Экселленсами», ребята пошли мне навстречу и сделали кабинеты АС под мои эстетические предпочтения( и по цвету и по дизайну). И, помимо прочего, я заказал оригинальные стойки под данную акустику.(до этого пользовался недорогими фабричными стендами). Ну что сказать теперь, когда и стойки и акустика получены и эксплуатируются уже около месяца? Круто по виду и ФАНТАСТИЧЕСКИ круто по звуку! Всё, что я сказал в своём отзыве по «Экселленсам» я готов повторить и применительно к «Аватарам», но в ещё более превосходной степени. Кстати и усилитель Pioneer A-09 появившийся в моей системе практически синхронно с «Аватарами» - чертовски хорош. А вместе, усилитель и акустика-это какая-то термоядерная смесь. Да и источник - соответствует. Вобщем, в очередной раз огромный респект, ребята, за вашу работу!

Ноно_но.... У людей всегда заморочки... Мы расстаемся с драммером по весне 06 г. Разваливаться? НЕТ!!! Начались поиски. Я ходил по Красной с большой табличкой на груди "ищу БАРАБАНЩИКА!". И о БОГ! Осень! Все таки мы не самые последние засранцы на этой смердящей гадостью планете. Нашелся ОН! - ДИМОН! Нашелся банально, СЭП - "Есть у меня знакомый чувачок, говорит, что любит стучать по баРАбану". Базара нет, давай телефон.


Краткое описаниеНапольные колонки Magnat отличаются внушительными габаритами (по высоте) и более высокой мощностью. Чаще всего их размещают справа и слева от телевизора или аудиосистемы. Напольные акустические системы отлично справляются с эстетическими функциями, являясь оригинальной частью интерьера жилища. Пассивная акустическая система для домашнего кинотеа...
×