Побудова математичних моделей для дослідження хвильових та коливальних процесів у газах, рідинах та твердих деформованих тілах, здійснюється за загальною, прийнятою у фізиці схемою. На першому етапі формується модель середовища, в якому планується вивчати акустичні процеси. Формується система параметрів, що змальовують стан цього модельного середовища. У термінах цих параметрів, записуються закони збереження (кількості руху, моменту кількості руху, енергії та інші). Ці співвідношення є важливою складовою математичної моделі процесу. Однак, у таких співвідношеннях кількість невідомих перевищує кількість рівнянь (формується незамкнена система). Щоб одержати замкнену систему, треба ввести додаткові співвідношення, що задають фізичні властивості середовища у вигляді певних зв'язків між параметрами, що змальовують стан системи. Це може бути, наприклад, співвідношення між густиною та тиском, яке використовується за моделювання рідини чи газу як ідеальна стислива рідина. Часто акустичне середовище можна моделювати як суцільне. Для такого випадку усі деталі процесу математичного моделювання, обговорюються у спеціальній літературі[13]
Не зважаючи на те, що історія акустики досить багата прикладами споруд (особливо культових храмів), відкритих театрів, які славляться чудовими умовами для сприйняття звуків людиною, формування наукової дисципліни, яка б давала обґрунтовані систематичні рекомендації для досягнення таких звукових якостей, відбулося лише на початку XX століття. Цей напрям в акустиці визначений як архітектурна акустика.
Краткое описаниеНа замену прогрессивной линейке Northridge, от американских профи акустики JBL, пришла еще более усовершенствованная и мощная серия ES. Эти комплекты отличают глубокие и более акцентированные в общем диапазоне частот басы, при том, что во внешнем облике двух серий наблюдается сходство. Напольная акустика JBL ES80BK вишня будет по достоинств...

Дослідження особливостей сприйняття музики слухачами, підштовхнуло пошук відповідей на певні питання, що стосувалися фізики звуку. Так,Аристотелю, належить досить чітке висловлювання відносно процесу поширення звуку, як передавання стану стиснення-розтягу від однієї частинки повітря до іншої. Йому належать також змістовні міркування, відносно природи людського голосу[3] Однак, він же висловлював хибне твердження про те, що високочастотні звуки поширюються швидше, ніж низькочастотні.
Aero-acoustics, is concerned with noise generated due to noise sources like turbulent flow within a fluid and its propagation within the fluid. The aerodynamic noise sources from flow simulations performed with commonly used CFD codes are recovered, and used to compute the aero-acoustic noise. You can also combine this capability with vibro-acoustics giving you the ability to model complex aero-vibro-acoustic problems.
Categories: Bulgarian terms with IPA pronunciationBulgarian lemmasBulgarian nounsBulgarian uncountable nounsMacedonian terms with IPA pronunciationMacedonian lemmasMacedonian nounsMacedonian feminine nounsRussian 4-syllable wordsRussian terms with IPA pronunciationRussian lemmasRussian nounsRussian feminine nounsRussian inanimate nounsRussian velar-stem feminine-form nounsRussian velar-stem feminine-form accent-a nounsRussian nouns with accent pattern aSerbo-Croatian terms with IPA pronunciationSerbo-Croatian lemmasSerbo-Croatian nounsSerbo-Croatian feminine nouns 									

Побудова математичних моделей для дослідження хвильових та коливальних процесів у газах, рідинах та твердих деформованих тілах, здійснюється за загальною, прийнятою у фізиці схемою. На першому етапі формується модель середовища, в якому планується вивчати акустичні процеси. Формується система параметрів, що змальовують стан цього модельного середовища. У термінах цих параметрів, записуються закони збереження (кількості руху, моменту кількості руху, енергії та інші). Ці співвідношення є важливою складовою математичної моделі процесу. Однак, у таких співвідношеннях кількість невідомих перевищує кількість рівнянь (формується незамкнена система). Щоб одержати замкнену систему, треба ввести додаткові співвідношення, що задають фізичні властивості середовища у вигляді певних зв'язків між параметрами, що змальовують стан системи. Це може бути, наприклад, співвідношення між густиною та тиском, яке використовується за моделювання рідини чи газу як ідеальна стислива рідина. Часто акустичне середовище можна моделювати як суцільне. Для такого випадку усі деталі процесу математичного моделювання, обговорюються у спеціальній літературі[13]

Тут {\displaystyle \Delta }  — диференційний оператор, відомий як оператор Лапласа. Якщо відомо вираз для функції потенціалу {\displaystyle \varphi (x,y,z,t)} величини швидкості частинок середовища та тиску обчислюються за формулами {\displaystyle {\vec {v}}(x,y,z,t)=-grad\varphi ,p(x,y,z,t)=\rho _{0}{\frac {\partial \varphi }{\partial t}}} . У багатьох випадках, для вирішення прикладних завдань, використовують модель ідеальної неоднорідної рідини, коли незбурена густина та модуль об'ємної пружності, вважаються функціями координат. Саме таку модель потрібно використовувати задля вивчення акустичних явищ в океані; просторова зміна вказаних параметрів відіграє велику роль для формування звукових полів.


. Для глибокого знання будь-якого предмету завжди важливими є дані з історії його зародження і становлення. Змістовний аналіз історії формування акустики, як наукової дисципліни, представлено у багатьох роботах різних авторів. Відносно короткий, але глибокий опис історії становлення акустики, представлено у роботі відомого акустика Р. Б. Ліндсея (R. Bruce Lindsey)[1]. Формування акустики, як важливого розділу сучасної фізики, почалося задовго до початку писемної історії. Розуміння того, що звук виникає під час биття предмету об предмет, та коливаннях різних тіл, є одним із найдавніших елементів у формуванні наукової картини світу. Важливим етапом у розвитку акустики, було виникнення музики. Деякі археологічні знахідки, вказують на виготовлення людиною музичного інструменту з кістки з боковими отворами, майже сорок тисяч років тому. Вважають, що перші наукові дослідження природи музичних звуків, було проведено грецьким філософом Піфагором у 6 столітті до нашої ери. Його дослідження пов'язано з вивченням звуків, що виникають під час коливання струн. Ним було встановлено залежність між довжиною струни та частотою коливань. Дослідження коливань струн тривало у школі Піфагора і, визначені кількісні співвідношення між частотами приємних для слуху звуків, було внесено у загально філософські схеми гармонії у світі. Важливі спостереження відносно джерел музичних звуків, зафіксовано у Китаї. Майже за дві тисячі років до Нашої Ери тут було виготовлено систему джерел звуку, що відповідали поділу октави на дванадцять інтервалів[2]. У цій монографії вказано на перші акустичні рекомендації під час будівництва житла, що містяться у Старому Заповіті.
{"thumbnailImageUrl":"https://ru.harmankardon.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwb6d9e87b/HK_AURA_STUDIO2_HERO-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://ru.harmankardon.com/AURA+STUDIO+2.html?dwvar_AURA%20STUDIO%202_color=Black-EMEA-Current&cgid=bluetooth-docks","productSupportUrl":"","productID":"HKAURASTUDIO2BLKEU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"за 1 шт","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Распродано","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
Уявлення про скінченну величину швидкості звуку на основі спостереження за явищем луни та затримки появи звуку після пострілу гармати, сформувалося досить давно. Історія -ж визначення величини швидкості звуку у повітрі, є досить довгою та повчальною. Відносно визначення піонера у вимірюванні швидкості звуку, у літературі є певні розбіжності. Називаються прізвища Гасенді та Мерсенна. Обидва дослідники аналізували постріл гармати, фіксуючи інтервал часу після сполоху під час пострілу та часом приходу звуку. За даними Гассенді швидкість становила 478 м/c. Морен одержав дещо точнішу оцінку — 450 м/c. Порівняння спостережень за пострілами гармати і рушниці давали можливість Гассенді зробити висновок про незалежність швидкості звуку від частоти. Серію ретельно організованих дослідів з вимірювання швидкості звуку, було проведено у Флорентійській академії досліду (Академія дель -Чіменто) до 1660 року. Виміряна за звуком від гармати на відстані в одну милю швидкість звуку, дорівнює 1077 (1 метр дорівнює 3,07843… Паризьких футів). Одержана оцінка швидкості 350 м/c, залишалась еталоном для експериментаторів більше століття[10]. Слід відзначити, що такі вимірювання не враховували зміну стану атмосфери (температуру, тиск, вологість, швидкість вітру). Вивчення впливу цих факторів почалося лише у XIX столітті.
Сегодня аудиотехника, как и компьютеры, относится к востребованной категории товаров. Осмотритесь по сторонам — едва ли не каждый второй ходит с наушниками в ушах и смартфонами в руках. Многие покупают домой домашние кинотеатры с мощной акустикой. Предложения техники постоянно обновляются, поэтому многие хотят купить планшет, телефон или электронную книгу более совершенной модели, однако высокие цены не всегда позволяют это сделать.
Правила чтения в английском языке – это, скорее, даже не правила, а обобщенные рекомендации, не отличающиеся особой точностью. Мало того, что, скажем, буква “o” в разных сочетаниях и типах слога может читаться девятью разными способами, так еще и бывают исключения. К примеру, в словах food, too она читается как [u:], а в словах good, look – как [u]. Закономерности тут нет, это нужно просто запомнить.
×