Фізична акустика — це частина акустики, в якій ведуться дослідження взаємодії акустичних хвиль з твердими, рідкими та газоподібними середовищами на макро та мікро рівнях. У рамках фізичної акустики виділяються два види проблем. За формулюванням відповідних математичних моделей та цілей дослідження звукових полів, їх можна поділити на прямі й обернені задачі. У прямих завданнях вважають відомими, властивості речовини, в якій поширюються звукові збурення. Питання ставиться про вивчення впливу властивостей середовища (пружного тіла, газу, рідини, кристалічної решітки) на властивості хвиль. У задачах обернених, метою дослідження, є пошук інформації про внутрішні властивості середовища, в якому поширюється звук, за властивостями звуку, які вдається спостерігати.


Но главное амплуа Рустэма Магдеева в том, что он, по слухам, является «кошельком» Рустама Минниханова. Злые языки утверждают, что бизнесмен с сомнительной репутацией контролирует все активы президента Татарстана, общая стоимость которых достигает $150 млн. Попутно Магдеев занимается другим, возможно, не вполне законным бизнесом. К примеру, газета «Версия» предполагала, что бизнесмен помогал Эмилю Гайнулину выводить деньги «Газпрома» за границу.
Иногда на сайтах или даже в книгах можно увидеть “английскую транскрипцию на русском языке” или “произношение английских слов русскими буквами” – то есть запись английских слов русскими буквами. Мол, зачем учить мудреные значки, если можно передать звуки русскими буквами? Затем, что нельзя. Фонетика русского языка отличается от английской фонетики настолько сильно, что звучание удается передать только очень-очень приблизительно. Некоторых звуков английской речи у нас просто нет, равно как и наоборот. 			

В истории многих языков прослеживается такая закономерность: фонетический строй усложняется, а буквы и орфография остаются прежними или меняются с большим запозданием. Английский – не исключение. На заре его развития слова читались и произносились более-менее похоже, но со временем это расхождение становилось все больше и больше, ситуация усугублялась многообразием диалектов, и вот мы уже в словах though, thought и through читаем сочетание букв –ough совершенно по-разному, хотя сами слова отличаются на одну букву.
Краткое описаниеMagnat Soundforce 1300 отличается от остального Hi-Fi-ассортимента этой немецкой компании не только брутальной внешностью. Имея в своем активе сверхвысокую чувствительность (94 дБ) «профи» от Magnat создает неимоверное звуковое давление! Причем не надо беспокоится о том, что с колонками что-то случиться: Magnat Soundforce 1300 выдерживает максималь...
Для кухонных АС требования ниже, чем для ванных комнат и для таких систем не редко используются стандартные варианты. Обилие кухонной мебели позволяет удобно разместить акустику непосредственно в ней, при соблюдении условий монтажа. В случае, если по каким-то причинам кухонная АС должна находиться в непосредственной близости от источников влаги, следует применять влагостойкие динамики.
Велику кількість завдань акустики, вдається вирішити використовуючи модель ідеальної стисливої рідини. У цьому разі, зміна стану середовища, в якому поширюється збурення, описується трьома фізичними величинами — тиском {\displaystyle p(x,y,z,t)} , вектором швидкості частинок середовища — {\displaystyle {\vec {v}}(x,y,z,t)} функцією {\displaystyle s(x,y,z,t)={\frac {\rho (x,y,z,t)-\rho _{0}}{\rho _{0}}}} , яка характеризує зміну густини середовища під час проходження хвилі. Тут {\displaystyle \rho _{0}} є початковою густиною незбуреного середовища. Другою фізичною характеристикою середовища є об'ємний модуль пружності {\displaystyle \chi } . Після введення цієї величини, можна записати рівняння стану для ідеальної рідини у вигляді {\displaystyle p=\chi s} . Це найпростіше рівняння, що пов'язує значення тиску та зміни густини середовища. Більш складні залежності розглянуто в розділі нелінійна акустика.
По завершенню Другої світової війни, почався бурхливий розвиток електроакустики після появи технології магнітного запису звуку. Створення комп'ютера призвело до впровадження цифрових технологій у процеси запису та відтворення звуків, особливо музики. З'явився новий різновид музики —комп'ютерна музика. Електронна обробка музичних сигналів визначила появу електронної музики. Зараз любителі прослухування музики у домашніх умовах, живуть в атмосфері дуже поширеної реклами технічних засобів відтворення звуку. Існують чисельні пропозиції Hi-Fi та Hi-End техніки, яка має забезпечувати відтворення звуку до його реального звучання під час запису. Відносно ефективності затрат виробників і покупців такої апаратури, існують певні сумніви. Вони об'єктивно пов'язані з тим, що оцінку якості звуку не можна провести у відриві від урахування акустичних властивостей приміщення, в якому відбувається прослуховування. Якість звучання може залежати навіть від положення слухача у кімнаті чи залі.
Процес сприйняття звуків людиною не є процесом чисто механічної реєстрації подразнень слухової системи. Значну роль у сприйнятті звуків, відіграє центральна нервова система. Дві подібні з фізичної точки зору послідовності звуків з різними частотними складовими сприймаються людиною по різному, з виділенням приємної (консонанс) і неприємної (дисонанс) послідовності. Величезне значення для сприйняття звуків людиною, має «акустичний» життєвий досвід, уподобання і рівень культури. З особливостями обробки в мозку акустичної інформації, пов'язано ефект маскування та розташування джерела звуку. Особливості сприйняття музичних тонів та музичних творів, у цілому, вивчаються у рамках музичної психології. Певні результати таких досліджень використовуються у методі музикотерапії.

Акустическая система. Представляет собой устройство, которое состоит из акустического оформления и установленных в него динамических головок. Большинство активных акустических систем с поддержкой Hi-Fi-технологии работают по многоканальному типу. Они оптимально подходят в качестве индивидуального средства для трансляции музыкальных файлов, а также для ТВ-подключения. Отличаются относительной простотой в подключении и неприхотливостью в эксплуатации.


Не стоит, начав заниматься английским языком, стремиться достичь “идеального” произношения. Во-первых, разновидностей произношения очень много (выше представлены как бы “обобщенные” британский и американский варианты), а во-вторых, даже носители языка, профессионально владеющие речью (например, актеры) нередко берут уроки у специальных тренеров, чтобы освоить особенности того или иного варианта произношения – отработка речи занятие непростое.
×