Вы сами выбрали неплохой вариант, берите tannoy v4, хорошие бюджетники, у них  всегда   недорогие модели были лучшими, акустика должна быть и мощнее и дороже остальных компанентов, она , покажет заключительный анализ тракта. Человек который ответил вам что не нужно брать ,сам имеет незаконно рожденный компанент от одного известного производителя , видно он (компанент) его не сильно вдохновил.
Збурення у повітрі, що визначаються як звук, можуть характеризуватися дуже широким діапазоном частот та тисків. Однак, далеко не всі вони сприймаються людським вухом. На малюнку виділено ту область частот і тисків, у якій людське вухо сприймає звук. У цій області, також виділено менші області частот і тисків, характерних для мовного спілкування й співу (англ. voice) та музичних творів (англ. music). Слід мати на увазі, що побудова меж цієї області, є результатом усереднення вимірювання для багатьох людей. Для кожної конкретної людини, можуть спостерігатися відхилення у визначенні області сприйняття звукових подразнень.
По завершенню Другої світової війни, почався бурхливий розвиток електроакустики після появи технології магнітного запису звуку. Створення комп'ютера призвело до впровадження цифрових технологій у процеси запису та відтворення звуків, особливо музики. З'явився новий різновид музики —комп'ютерна музика. Електронна обробка музичних сигналів визначила появу електронної музики. Зараз любителі прослухування музики у домашніх умовах, живуть в атмосфері дуже поширеної реклами технічних засобів відтворення звуку. Існують чисельні пропозиції Hi-Fi та Hi-End техніки, яка має забезпечувати відтворення звуку до його реального звучання під час запису. Відносно ефективності затрат виробників і покупців такої апаратури, існують певні сумніви. Вони об'єктивно пов'язані з тим, що оцінку якості звуку не можна провести у відриві від урахування акустичних властивостей приміщення, в якому відбувається прослуховування. Якість звучання може залежати навіть від положення слухача у кімнаті чи залі.

Знання закономірностей генерації хвиль, їх поширення у різних середовищах, мають велике значення практично в усіх областях людської діяльності. Для загальної характеристики ролі акустики у сучасному світі, дуже вдалим є створене відомим ученим-акустиком Брюсом Ліндсеєм (R. Bruce Lindcey) графічне зображення, відоме як «Ліндсеєвське колесо акустики» (https://acoustics.byu.edu/content/what-acoustics). У ньому виділено чотири області людської активності, в яких акустичні знання мають важливе значення: Науки про життя, Науки про Землю, Мистецтво, Інженерія. Центральне місце у цій діаграмі посідають основоположні дослідження в акустиці, які об'єднано загальною назвою - фізична акустика.


Чтобы четко понимать, где какой звук читается, необходимо посвятить несколько часов штудированию значков международной фонетической транскрипции. Это как бы второй, параллельный алфавит - однако ваши временнЫе затраты с лихвой окупятся достижением правильного произношения. Скачать транскрипционный шрифт и установить его на ваш компьютер можно здесь.
Не стоит, начав заниматься английским языком, стремиться достичь “идеального” произношения. Во-первых, разновидностей произношения очень много (выше представлены как бы “обобщенные” британский и американский варианты), а во-вторых, даже носители языка, профессионально владеющие речью (например, актеры) нередко берут уроки у специальных тренеров, чтобы освоить особенности того или иного варианта произношения – отработка речи занятие непростое.
×