В настоящий момент пользуется огромной популярностью напольная акустика. Эта аппаратура, как правило, имеет довольно большие размеры и помещается на полу (в непосредственной близости со стеной, возле которой размещается экран, телевизор или монитор). С ее помощью каждый пользователь сможет насладиться удивительными музыкальными звуками, начиная от глубокого баса, и заканчивая высокими нотками звучания, почти приближающимися к ультразвуку. Наш интернет магазин предлагает вам прикоснуться к прекрасному миру искусства вместе с современными напольными акустическими системами!
  Вот так, сам об этом не мечтая, я стал приверженцем лампового звука. Усилитель по большей части самодельный, имеет три тяжеленных трансформатора (один входной и по одному выходному на каждый канал), два входных двойных советских триода, два мощных выходных советских триода и два американских кенотрона  в качестве выпрямителей переменного напряжения (фирм TungSol и General Electric). 
Особливо важливу роль, у створенні джерел звуку у гідроакустичних приладах, пристроях неруйнівного контролю, різного роду акустичних сенсорах, в ультразвуковій техніці, відіграють матеріали, які проявляють п'єзоефект. З їх використанням, створюються пристрої, що перетворюють електричні коливання у механічні (зворотний п'єзоефект), або за механічних деформацій, генерують електричні заряди. Ці матеріали часто працюють у таких умовах, що можуть розглядатися як ідеально пружні. Однак рівняння стану таких матеріалів, зв'язують механічні напруження з деформаціями та характеристиками електричних полів і мають досить складний вигляд. Крім того, у таких матеріалах, механічні властивості залежать від напрямку деформації (анізотропія), що також ускладнює форму співвідношень у рівняннях стану. Повний опис рівнянь стану та приклади розв'язання завдань динамічного деформування елементів конструкцій із таких матеріалів, наведено у[15].
Збурення у повітрі, що визначаються як звук, можуть характеризуватися дуже широким діапазоном частот та тисків. Однак, далеко не всі вони сприймаються людським вухом. На малюнку виділено ту область частот і тисків, у якій людське вухо сприймає звук. У цій області, також виділено менші області частот і тисків, характерних для мовного спілкування й співу (англ. voice) та музичних творів (англ. music). Слід мати на увазі, що побудова меж цієї області, є результатом усереднення вимірювання для багатьох людей. Для кожної конкретної людини, можуть спостерігатися відхилення у визначенні області сприйняття звукових подразнень.

Я привел ТНХ АС, как пример однотипных АС во всех каналах многоканального звучания. И для музыки это условие тоже, в идеале должно соблюдаться. Если у Вас во фронтах стоят большие мощные трехполосные АС, то и на остальные каналы лучше ставить такие же АС...Конечно, это не всегда реализуемо в наших помещениях, но в идеале это именно так и должно быть.
Визначний внесок у становлення досліджень з акустики внесли роботи видатного вченого О. О. Харкевича, який з 1944 по 1952 рік працював в Україні, спочатку у Львівській політехніці, а відтак в Інституті фізики НАН України. Він також читав лекції на кафедрі акустики Київського політехнічного інституту. Саме у цей час ним було написано класичну роботу «Анализ и спектры», яка багато разів перевидавалася. 2009 року вийшло п'яте видання книги у серії книг з красномовною назвою «Классика инженерной мысли»[31].

Для передачи языка при письме используются буквы, которые являются базовыми элементами письменности, а при изучении разговорного языка для обозначения звуков, которые в свою очередь являются базовыми элементами устной речи, используют специальные фонетические знаки. Буквы и фонетические знаки ни в коем случае нельзя путать между собой – буквам могут соответствовать разные звуки, а фонетическому знаку всегда соответствует один и тот же звук.
×