Для многих оборудование встраиваемых АС актуально в местах с сравнительно агрессивным климатом (высокой влажность, температурой) и сравнительно стеснёнными условиями. Словом, там, где сложно и небезопасно размещать систему стандартного типа, например, в ванной комнате или на кухне. Для таких целей многие производители выпускают специальные продукты. Устойчивая к влажности акустика может размещаться в стенах и на потолке в ванной комнате, кухне, а при необходимости, в сыром подвале. Зачастую стоимость таких АС является достаточно высокой, что в свою очередь отпугивает многих покупателей.


Я привел ТНХ АС, как пример однотипных АС во всех каналах многоканального звучания. И для музыки это условие тоже, в идеале должно соблюдаться. Если у Вас во фронтах стоят большие мощные трехполосные АС, то и на остальные каналы лучше ставить такие же АС...Конечно, это не всегда реализуемо в наших помещениях, но в идеале это именно так и должно быть.


(ar) علم الصوت (az) Akustika (be) Акустыка (bg) Акустика (bs) Akustika (ca) Acústica (cs) Akustika (cy) Acwsteg (da) Akustik (de) Akustik (el) Ακουστική (eo) Akustiko (es) Acústica (et) Akustika (fa) صداشناسی (fi) Akustiikka (fr) Acoustique (gl) Acústica (he) אקוסטיקה (hi) ध्वनिकी (hr) Akustika (ht) Akoustik (hu) Akusztika (io) Akustiko (it) Acustica (ja) 音響学 (kk) Акустика (ko) 음향학 (la) Acustica (lb) Akustik (lt) Akustika (lv) Akustika (ml) ശബ്ദശാസ്ത്രം (ms) Akustik (nds) Akustik (nl) Akoestiek (nn) Akustikk (no) Akustikk (pl) Akustyka (pms) Acùstica (pt) Acústica (ro) Acustică (ru) Акустика (sh) Akustika (si) ධ්වනි විද්යාව (simple) Acoustics (sk) Akustika (sl) Akustika (sq) Akustika (sr) Акустика (sv) Akustik (ta) ஒலியியல் (th) สวนศาสตร์ (tl) Akustika (tr) Akustik (uk) Акустика (ur) صدائیات (vi) Âm học (war) Akustika (zh) 声学 +/−
В частности, в банке М2М, лишившемся лицензии, у Рустэма Магдеева могло «сгореть» $30 млн. Не исключено, правда, что перед этим деньги из банка Вдовину помогал выводить сам вкладчик, а затем банкир его попросту «кинул». Банк России, кстати, в течение полутора лет не предъявлял претензии к другому банку Вдовина — АТБ. Регулятор не выполнял собственные же предписания? Не с подачи ли Рустэма Магдеева? По сведениям «Документов и Фактов», общие банковские дела Магдеев мог вести и с Григорьевым и Чемезовым. Не исключено, что однажды эти связи «вскроются».
Акустика — өте ерте заманнан белгілі. Ол алғаш адам құлағы ести алатын дыбыс туралы ілім ретінде дамыды. Ертеде Пифагор (біздің заманымыздан бұрын VI ғасырда) естілетін дыбыс тонының биіктігі мен перненің не кернейдің (трубаның) арасындағы байланысты тапты. Аристотель (біздің заманымыздан бұрын 4 ғасырда) дыбыс шығаратын дененің ауаны қысатындығын, оны сирететіндігін, ал жаңғырық дыбыстың кедергіден кері қарай шағылу құбылысы екендігін түсіндіріп берді. Леонардо да Винчи (15—16 ғасырда) дыбыстың шағылуын зерттеді, дыбыс толқындарының таралуы дыбыс көздеріне тәуелсіз болатындығын (тәуелсіздік принципі) тұжырымдады. 17 ғасырдың аяғы мен 18 ғасырдың басында Г. Галилей дыбыс шығаратын денеде тербеліс пайда болатындығын және дыбыстың биіктігі оның жиілігіне, ал қарқыны дыбыс амплитудасына тәуелді екендігін тапты. Ауадағы дыбыс жылдамдығын алғаш рет француз физигі М. Мерсенн анықтаған. 17 ғасырдың аяғынан 20 ғасырдың басына дейін акустика механиканың бір бөлімі ретінде дамыды. Механикалық тербелістердің жалпы теориясы, дыбыс толқындарының (серпімді) белгілі бір ортада таралу және пайда болу заңдылықтары, дыбыстың негізгі сипаттамаларын (дыбыс қысымы, импульсі, энергиясы, дыбыстың таралу жылдамдығы т.б.) өлшеу әдістері Ньютон механикасына, Гуктің серпімділік теориясының негізгі заңына, Гюйгенстің толқындық қозғалыс принципіне (қазақша толқындар) негізделіп жасалды. Сөйтіп дыбыс толқындарының диапазоны кеңейіп, акустика инфрадыбыс (16 Гц-ке дейін) пен ультрадыбыс (20 кГц-тен жоғары) аймақтарын қамтыды. Ағылшын ғалымы Т.Юнг пен француз ғалымы О.Френель толқын интерференциясы мен дифракциясы теориясын, австриялық ғалым Х.Доплер дыбыс көзінің бақылаушымен салыстырғандағы қозғалуы кезіндегі толқын жиілігінің өзгеру заңын тұжырымдады (қазақша Доплер эффектісі). Күрделі тербеліс процесін қарапайым құраушыларға жіктеу әдісінің (Фурье әдісі) жасалуы дыбыс анализін және гармониялық құраушылардан күрделі дыбыс синтезін алудың негізі болды.

Из современной попсы Ёлка "Точки расставлены..." звучит шикарно на лампе, а вот например Винтаж "Sex" вообще никак, поскольку весь альбом построен на чётком ритме и он является той основой, на которую ложатся остальные звуки. И вот на лампе получается, что остальные звуки просто где-то хаотично висят, но целостной картины нет. Довольно неприятное и непонятное ощущение. Зато их первый альбом ("Криминальная любовь") звучит более, чем красиво. Так что дело даже не в жанре музыки и не в исполнителе, а в особенностях записи конкретного альбома.
Фізичні властивості ідеально пружного тіла визначаються трьома величинами: густиною {\displaystyle \rho } , модулем пружності (модулем Юнга) {\displaystyle E} та коефіцієнтом Пуасона {\displaystyle \nu } . Часто замість модуля пружності та коефіцієнта Пуасона використовують дві інші величини — коефіцієнти Ляме {\displaystyle \lambda ,\mu } , що виражаються через модуль пружності і коефіцієнт Пуасона співвідношеннями {\displaystyle \lambda ={\frac {\nu E}{(1+\nu )(1-2\nu )}}}  та {\displaystyle \mu ={\frac {E}{2(1+\nu )}}} .

Активна дослідницька діяльність багатьох учених у XIX та XX століттях сформувала сучасну акустику, як науку, що охоплює широку гаму явищ, пов'язаних зі створенням, поширенням хвиль та взаємодією їх зі середовищем. В акустику прийшла диференціація, сформувалися окремі наукові та інженерні дисципліни. Історичні дослідження теж стали зосереджуватися на окремих дисциплінах. До того-ж, детальний історичний аналіз, часто породжує видання великого обсягу. Так, аналіз історії розвитку російської гідроакустики[8] посів більше тисячі сторінок. Короткий аналіз історичних фактів у розвитку сучасної акустики за різними напрямками, міститься в акустичній енциклопедії[9]
Краткое описаниеCANTON CD 100.II - напольная 2-полосная акустическая система, работающая по принципу системы Bass reflex. Система способствует увеличению отдачи системы в области низких частот. Все динамики колонки выполнены из алюминия, также как и основание. Система CD 100.II имеет защиту от влияния магнитных полей, а также от множественных переключений.
Иногда на сайтах или даже в книгах можно увидеть “английскую транскрипцию на русском языке” или “произношение английских слов русскими буквами” – то есть запись английских слов русскими буквами. Мол, зачем учить мудреные значки, если можно передать звуки русскими буквами? Затем, что нельзя. Фонетика русского языка отличается от английской фонетики настолько сильно, что звучание удается передать только очень-очень приблизительно. Некоторых звуков английской речи у нас просто нет, равно как и наоборот.
Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. By using this site, you agree to the Terms of Use and the Privacy Policy.
Этот вид акустики обеспечивает вас более качественным звуком. Подсоединение музыкального центра осуществляется через переходники типа колокольчики или TRS. Продаются они в любом промышленном магазине, специализирующемся на запасных частях к бытовой технике. На TV задействуйте AUT-выход, а на музыкальном центре IN-вход и наслаждайтесь качественным звучанием.
Напружений стан пружного тіла характеризують тензором напружень. Деформації елементарного обсягу, описують тензором деформацій. Рівняння стану ідеально пружного тіла, задається законом Гука, яким встановлюється зв'язок між компонентами тензорів напружень та деформацій. З урахуванням цього закону, записуються співвідношення другого закону Ньютона для елементарного об'єму пружного тіла. З використанням диференційних операторів градієнта, ротора та дивергенції це співвідношення набуває вигляду
Певним підсумком розвитку акустики у ХVIII столітті, можна вважати появу першої монографії з акустики[7], автором якої був видатний експериментатор Ернст Хладні. Перше видання цієї книги стосується 1802 року. Багато з представлених у ній спостережень, знайшли наукове пояснення значно пізніше. Сама книга виглядає дещо специфічно. У ній немає жодної формули, без яких у подальшому в акустиці, уже неможливо обійтися. Використання математичного моделювання на основі точно визначених фізичних понять, стало потужним засобом одержання нових знань в акустиці завдяки працям Ейлера, Лагранжа, д'Аламбера і Д. Бернуллі. Підсумком процесу дужчого розвитку акустичних досліджень у XIX столітті, був друк (1877—1878 рр.) двотомного видання Теорія звуку лорда Релея. Цей твір існує у російськомовному перекладі і до сьогодні, є важливим джерелом знань для вивчення акустики (див. список літератури).
     Для создания акустики в Московском концертном зале «Зарядье» был привлечен японский специалист - директор компании «Нагата акустикс» Ясухиса Тойота (Yasuhisa Toyota), спроектировавший более 50 театрально-концертных залов в мире. Среди них — Концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, Центр исполнительских искусств имени Ричарда Фишера в Нью-Йорке и Эльбская филармония в Гамбурге. Первые испытания акустики Большого зала прошли в марте 2017 года. Для проверки реверберации был создан точный макет зала 1:10, а вместо зрителей с абсолютным слухом в кресла были посажены манекены с вмонтированными микрофонами. В общей сложности испытания заняли примерно полгода, после чего рабочие приступили к отделке зала, следуя рекомендациям акустических специалистов. Стены и потолок Большого и Малого залов выложены акустическими панелями, в которых использован массив красного дерева «махагони». Напольное покрытие сцены собрано из кедра особой породы, который обеспечивает качественную акустику и необходимую реверберацию. Пол зрительского пространства зала выложен паркетной доской из дуба. 
Аероакустика це розділ акустики, в якому вивчають механізми виникнення та властивості звуків, що створюються потоком повітря, або збуреннями у повітрі, породженими рухом у ньому, різних об'єктів. Потік повітря здатен викликати звук у тому випадку, коли у ньому утворюються і взаємодіють певного виду збурення (турбулентні або вихорові утворення), здатні забезпечити передавання кінетичної енергії потоку, в енергію звукової хвилі. Процес такого передавання досить складний, оскільки рух частинок середовища у потоці і у хвилі - це два принципово різні рухи. В першому випадку, маємо перенесення маси, т. б. частинки суттєво зміщуються у просторі. У разі-ж поширення хвилі, відбувається лише перенос стану — частинки середовища здійснюють лише коливання поблизу положення стійкої рівноваги.
Краткое описаниеMagnat Soundforce 1300 отличается от остального Hi-Fi-ассортимента этой немецкой компании не только брутальной внешностью. Имея в своем активе сверхвысокую чувствительность (94 дБ) «профи» от Magnat создает неимоверное звуковое давление! Причем не надо беспокоится о том, что с колонками что-то случиться: Magnat Soundforce 1300 выдерживает максималь...
И 6П43П-Е пробовал. Звук мне не очень... Хотя Манаков их хвалит. Может экземпляры с большими разбросами попались - не знаю - никто их в пары не подбирал. В понедельник поставил вмето Теслы 4 штуки 6П14П с советским знаком качества (какая ностальгия), взятые в одной из лабораторий КПИ, все из одной партии, и входные 6Н2П того же завода (все б/у). Так вот они вместе запели совсем нехило, и, что немаловажно, оба канала работают абсолютно идентично. Пока обратно ставить Теслу совсем не тянет...
У нас такое явление тоже происходит в речи, просто мы не задумываемся. Например, слово "голова": когда мы его произносим, первый гласный настолько слабый, что он выпадает, и мы его практически не произносим и говорим [гълава]. Я уже не говорю про слово "одиннадцатое", которое мы произносим как [одинцтое] (обнаружил это в тетрадке своего сына; сперва ужаснулся: как можно было сделать столько ошибок в одном слове, а потом понял, что ребенок просто записал это слово на слух - мы действительно так его произносим :).
Збурення у повітрі, що визначаються як звук, можуть характеризуватися дуже широким діапазоном частот та тисків. Однак, далеко не всі вони сприймаються людським вухом. На малюнку виділено ту область частот і тисків, у якій людське вухо сприймає звук. У цій області, також виділено менші області частот і тисків, характерних для мовного спілкування й співу (англ. voice) та музичних творів (англ. music). Слід мати на увазі, що побудова меж цієї області, є результатом усереднення вимірювання для багатьох людей. Для кожної конкретної людини, можуть спостерігатися відхилення у визначенні області сприйняття звукових подразнень.
Краткое описаниеНапольные колонки Magnat отличаются внушительными габаритами (по высоте) и более высокой мощностью. Чаще всего их размещают справа и слева от телевизора или аудиосистемы. Напольные акустические системы отлично справляются с эстетическими функциями, являясь оригинальной частью интерьера жилища. Пассивная акустическая система для домашнего кинотеа...

Из современной попсы Ёлка "Точки расставлены..." звучит шикарно на лампе, а вот например Винтаж "Sex" вообще никак, поскольку весь альбом построен на чётком ритме и он является той основой, на которую ложатся остальные звуки. И вот на лампе получается, что остальные звуки просто где-то хаотично висят, но целостной картины нет. Довольно неприятное и непонятное ощущение. Зато их первый альбом ("Криминальная любовь") звучит более, чем красиво. Так что дело даже не в жанре музыки и не в исполнителе, а в особенностях записи конкретного альбома.
     Для создания акустики в Московском концертном зале «Зарядье» был привлечен японский специалист - директор компании «Нагата акустикс» Ясухиса Тойота (Yasuhisa Toyota), спроектировавший более 50 театрально-концертных залов в мире. Среди них — Концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, Центр исполнительских искусств имени Ричарда Фишера в Нью-Йорке и Эльбская филармония в Гамбурге. Первые испытания акустики Большого зала прошли в марте 2017 года. Для проверки реверберации был создан точный макет зала 1:10, а вместо зрителей с абсолютным слухом в кресла были посажены манекены с вмонтированными микрофонами. В общей сложности испытания заняли примерно полгода, после чего рабочие приступили к отделке зала, следуя рекомендациям акустических специалистов. Стены и потолок Большого и Малого залов выложены акустическими панелями, в которых использован массив красного дерева «махагони». Напольное покрытие сцены собрано из кедра особой породы, который обеспечивает качественную акустику и необходимую реверберацию. Пол зрительского пространства зала выложен паркетной доской из дуба. 
Поиск широкополосного среднечастотного динамика занял больше времени. Для передачи вокала, лучшим вариантом, по-видимому, будет только динамик, охватывающий широкий акустический спектр, приблизительно в диапазоне от 300 до 6000 Гц. Одновременно он должен обладать достаточно высокой мощностью. Для этих целей был выбран динамик Tang Band W6-1916 (Тайвань). Происхождение из Китая не сказалось на качестве изделия.
Акустика Hi-Fi представляет собой категорию оборудования, которое предназначается для создания высококачественного звукового потока. Такая аппаратура часто приобретается для дома из расчета на продолжительную эксплуатацию. Также ее принято использовать и в более масштабных целях. В частности, акустические системы этого формата можно встретить в концертных залах, клубах и подобных заведениях.
Ну и репутация Виктора Григорьева далеко небезупречна. По некоторым данным, он мог участвовать в сомнительных операциях с акциями казанского ОКБ им. Симонова, в результате чего была приостановлена разработка самого большого в России беспилотника. При продаже конструкторского бюро были украдены 700 млн руб. — источники «Документов и Фактов», близкие к Григорьеву, утверждают, что хищению мог содействовать глава Татарстана Рустам Минниханов.

Музична акустика є розділом акустики, у якому досліджується широке коло питань музики, фізики музичних інструментів та особливості сприйняття музики людиною. У цьому останньому аспекті, можна говорити про тісний зв'язок музичної та психологічної акустики, хоча в даному разі, мова йде про сприйняття людиною особливого — музичного звуку. Особливості таких звуків визначаються тим, що музика— є мистецтвом організації вокальних, інструментальних звуків та їх комбінації для досягнення певних естетичних та емоційних ефектів у слухача. Постановка такої мети відкриває широкі можливості для суб'єктивних оцінок музичних творів. Зміст таких оцінок визначається культурною атмосферою, в якій виховувався слухач, рівнем його індивідуальної культури і властивому йому, слуховому сприйняттю. Незначна кількість людей від природи наділяється абсолютним слухом, натомість, значна кількість людей мають музичний слух, а для деяких людей задля оцінювання слуху, використовують класичне «ведмідь на вухо наступив».
  Поиском стерео-усилителя я занят уже довольно долгое время - где-то с мая. Всерьёз я задумался о смене усилителя, когда 4 июня у моего SONY внезапно накрылся правый канал. Отдав его в ремонт, я тут же начал подумывать о том, что это знак к замене, всё-таки он исправно служил мне 14 лет. К счастью, через 3 дня усилитель починили, но мысли о его замене посещать меня не перестали. 

Краткое описаниеНапольные колонки Magnat отличаются внушительными габаритами (по высоте) и более высокой мощностью. Чаще всего их размещают справа и слева от телевизора или аудиосистемы. Напольные акустические системы отлично справляются с эстетическими функциями, являясь оригинальной частью интерьера жилища. Пассивная акустическая система для домашнего кинотеа...


Могу вам наверняка сказать, что выбор колонок к двутактнику побольше будет. Мои "малыши" (два моноблока с фазоинверторами на 6Н2П-ЕВ и выходными EL84 Tesla, класс АВ, ультралинейный) хот и с трансами под 8 Ом акустику удивили меня при подключении к 4-х омным S-90 - это при их-то чувствительности. А на счет KEF Q1 - это часто советуемый вариант. Думаю с двутактником неплохо сработаются (раскачаются полюбому), да еще и панорама нехилая будет за счет коаксиальных динамиков в КЕФ-ах.
Не зважаючи на те, що історія акустики досить багата прикладами споруд (особливо культових храмів), відкритих театрів, які славляться чудовими умовами для сприйняття звуків людиною, формування наукової дисципліни, яка б давала обґрунтовані систематичні рекомендації для досягнення таких звукових якостей, відбулося лише на початку XX століття. Цей напрям в акустиці визначений як архітектурна акустика.
Для многих оборудование встраиваемых АС актуально в местах с сравнительно агрессивным климатом (высокой влажность, температурой) и сравнительно стеснёнными условиями. Словом, там, где сложно и небезопасно размещать систему стандартного типа, например, в ванной комнате или на кухне. Для таких целей многие производители выпускают специальные продукты. Устойчивая к влажности акустика может размещаться в стенах и на потолке в ванной комнате, кухне, а при необходимости, в сыром подвале. Зачастую стоимость таких АС является достаточно высокой, что в свою очередь отпугивает многих покупателей.
Напружений стан пружного тіла характеризують тензором напружень. Деформації елементарного обсягу, описують тензором деформацій. Рівняння стану ідеально пружного тіла, задається законом Гука, яким встановлюється зв'язок між компонентами тензорів напружень та деформацій. З урахуванням цього закону, записуються співвідношення другого закону Ньютона для елементарного об'єму пружного тіла. З використанням диференційних операторів градієнта, ротора та дивергенції це співвідношення набуває вигляду
Все дело в том, что Виктора Григорьева называют «теневым партнером» главы «Ростеха» Сергея Чемезова. О том, как эти партнеры проворачивают дела, красноречиво свидетельствует вышеупомянутая сделка по продаже «Технодинамики». Стоимость предприятия в 2017 году составляла 15 млрд руб., однако «Ростех» за него выручил всего 13,8 млрд руб. Такое ощущение, что не вошедшие в сделку 1,2 млрд руб. были либо заблаговременно выведены из предприятия, либо «распилены» участниками торгов.

Хочу немного дополнить Alex.. Стандартизация под THX,может быть не очень полезна для прослушивания музыки,тут все зависит от брэнда.. Я как то был целую неделю на курсах по ДК. Жили и пили в одном уютном месте в Подмосковье,кроме лекций слушали многое.. К примеру слушали THX сертифицированную акустику от Клипш,для кино терпимо,для музыки полный изврат.. Совсем другое дело было на Дали Оптигон. Все прослушивалось на АВ пред/проц+мощники от Марантс,а результат был разным...Очень хорошая идея,если конечно есть возможность,поставить /повесить одинаковые колонки на все каналы,тогда однородность звука будет одинакова со всех направлений.. В этом случае-очень важна роль сабвуфера,а то и 2х. Я к примеру предпочитаю слушать стерео в режиме трифоник. Тут саб додает "мяса" в звуке вокалу и инструментам,которые даже близко не опускались в этот диапазон..
×