Якість сприймання звуку у приміщенні, в основному, визначається такими чинниками як: розмір, форма, акустичні властивості поверхні, рівень стороннього шуму. Причому усі ці параметри вибираються залежно від того, яким є основне джерело звуку. Відомий випадок — Театр у Байройті, будівництво спеціального музичного театру для музики певного стилю композитора — Р. Вагнера. Зараз в архітектурній акустиці відпрацьовано технології, що забезпечують досягнення бажаних значень параметрів, які визначають акустичну якість приміщення у відповідності до його призначення. Останнім часом, через широке розповсюдження домашніх кінотеатрів, та зростання якості акустичних систем, що доступні широкому загалу, в архітектурній акустиці сформувався особливий розділ — акустика квартирної кімнати. Аналіз особливостей підходу до вирішення акустичних проблем таких приміщень, наведено, наприклад, у[19]. Значний історичний інтерес викликають питання акустики давніх культових споруд часів Київської Русі. Проведені оцінки акустичних характеристик Софії Київської та Кирилівської церкви, вказують на використання досягнень Візантійської культури під час будівництва цих храмів [20].
Поява цього напрямку у сучасній акустиці, є прикладом змін у цій науці, що відповідають змінам умов існування людства. Сам по собі великий інтерес до проблем екології, тобто проблем взаємодії людини з навколишнім середовищем, є характерною ознакою сьогодення. Дослідження стосовно негативного впливу таких акустичних чинників, як шум і вібрації, ведуться в акустиці і у медицині досить давно. Однак, боротьба з негативними наслідками такого впливу, частіше за все, представлялася проблемою окремих професійних груп. Саме розуміння того, що проблема існування в «акустично забрудненому» світі стає загальнолюдською, сприяло появі такого напрямку в екології. 1993 року було створено таку міжнародну організацію, як Світовий Форум акустичної екології (англ. World Forum for Acoustic Ecology), який своєю метою визначив вивчення наукових, соціальних та культурних аспектів впливу природного та створеного людиною звукового середовища. З 2000 року регулярно видається Журнал акустичної екології (англ. The Journal of Acoustic Ecology)[25]

Теоретический – в учебниках обычно есть подробное описание, как нужно прижимать язык к небу, чтобы сформировать определенный звук. С иллюстрацией, где показана голова человека в разрезе. Способ научно правильный, но самостоятельно им пользоваться трудно: не каждый поймет, что значит “скользить верхними зубами по нижней губе” и сможет провернуть это действие.
По завершенню Другої світової війни, почався бурхливий розвиток електроакустики після появи технології магнітного запису звуку. Створення комп'ютера призвело до впровадження цифрових технологій у процеси запису та відтворення звуків, особливо музики. З'явився новий різновид музики —комп'ютерна музика. Електронна обробка музичних сигналів визначила появу електронної музики. Зараз любителі прослухування музики у домашніх умовах, живуть в атмосфері дуже поширеної реклами технічних засобів відтворення звуку. Існують чисельні пропозиції Hi-Fi та Hi-End техніки, яка має забезпечувати відтворення звуку до його реального звучання під час запису. Відносно ефективності затрат виробників і покупців такої апаратури, існують певні сумніви. Вони об'єктивно пов'язані з тим, що оцінку якості звуку не можна провести у відриві від урахування акустичних властивостей приміщення, в якому відбувається прослуховування. Якість звучання може залежати навіть від положення слухача у кімнаті чи залі.
О хищении в ОКБ им. Симонова — чуть позже, а пока остановимся на связующем звене между Виктором Григорьевым и Рустамом Миннихановым. Эксперты утверждают, что банкир и президент Татарстана взаимодействуют друг с другом через общего партнера Рустэма Магдеева. Летом прошлого года «Документы и Факты» писали, что последний может быть связан с криминалом. По некоторым данным, Магдеев имеет обширные связи «по обе стороны баррикад»: как в правоохранительных органах и Банке России, так и в преступном мире. Его имя связывают с Радиком Юсуповым по прозвищу Дракон, лидером ОПГ «Севастопольские», а также с беглым банкиром Андреем Вдовиным.
Перед тем, как начать поиски оптимальной акустики Hi-Fi, необходимо в точности определиться со своими требованиями к технике такого вида. Важно решить, какое именно устройство из представленной выше классификации нужно именно вам. Следует определиться и с оптимальным производителем этой аппаратуры. Просмотрите отзывы предыдущих покупателей: они подскажут, как проявляет себя в эксплуатационных условиях конкретная техника. 			

У цьому ж Новоросійському університеті провадив дослідницьку роботу відомий фізик Мандельштам Леонід Ісаакович. Після закінчення Одеської гімназії він продовжив навчання у Німеччині. 1914 року повернувся в Одесу і був запрошений приват-доцентом в університет. 1918 року став професором новоствореного Одеського політехнічного інституту. З 1922 року працював у різних наукових та освітніх закладах Російської федерації. Л. І. Мандельштам був багатогранним вченим і видатним педагогом. Його книга[30] досі є важливим джерелом знань для студентів-фізиків.


Уявлення про скінченну величину швидкості звуку на основі спостереження за явищем луни та затримки появи звуку після пострілу гармати, сформувалося досить давно. Історія -ж визначення величини швидкості звуку у повітрі, є досить довгою та повчальною. Відносно визначення піонера у вимірюванні швидкості звуку, у літературі є певні розбіжності. Називаються прізвища Гасенді та Мерсенна. Обидва дослідники аналізували постріл гармати, фіксуючи інтервал часу після сполоху під час пострілу та часом приходу звуку. За даними Гассенді швидкість становила 478 м/c. Морен одержав дещо точнішу оцінку — 450 м/c. Порівняння спостережень за пострілами гармати і рушниці давали можливість Гассенді зробити висновок про незалежність швидкості звуку від частоти. Серію ретельно організованих дослідів з вимірювання швидкості звуку, було проведено у Флорентійській академії досліду (Академія дель -Чіменто) до 1660 року. Виміряна за звуком від гармати на відстані в одну милю швидкість звуку, дорівнює 1077 (1 метр дорівнює 3,07843… Паризьких футів). Одержана оцінка швидкості 350 м/c, залишалась еталоном для експериментаторів більше століття[10]. Слід відзначити, що такі вимірювання не враховували зміну стану атмосфери (температуру, тиск, вологість, швидкість вітру). Вивчення впливу цих факторів почалося лише у XIX столітті.
Особливо важливу роль, у створенні джерел звуку у гідроакустичних приладах, пристроях неруйнівного контролю, різного роду акустичних сенсорах, в ультразвуковій техніці, відіграють матеріали, які проявляють п'єзоефект. З їх використанням, створюються пристрої, що перетворюють електричні коливання у механічні (зворотний п'єзоефект), або за механічних деформацій, генерують електричні заряди. Ці матеріали часто працюють у таких умовах, що можуть розглядатися як ідеально пружні. Однак рівняння стану таких матеріалів, зв'язують механічні напруження з деформаціями та характеристиками електричних полів і мають досить складний вигляд. Крім того, у таких матеріалах, механічні властивості залежать від напрямку деформації (анізотропія), що також ускладнює форму співвідношень у рівняннях стану. Повний опис рівнянь стану та приклади розв'язання завдань динамічного деформування елементів конструкцій із таких матеріалів, наведено у[15].
Достоинством является также компактность. Этот критерий основополагающий для некоторых категорий потребителей. Первым делом он обуславливает транспортабельность, что необходимо для тех, кто работает на выездах. Это обычно ведущие или просто музыканты. Довольно сложно перемещать крупногабаритное устройство, тем более, если переезды повторяются не один раз за день.
Фізична акустика — це частина акустики, в якій ведуться дослідження взаємодії акустичних хвиль з твердими, рідкими та газоподібними середовищами на макро та мікро рівнях. У рамках фізичної акустики виділяються два види проблем. За формулюванням відповідних математичних моделей та цілей дослідження звукових полів, їх можна поділити на прямі й обернені задачі. У прямих завданнях вважають відомими, властивості речовини, в якій поширюються звукові збурення. Питання ставиться про вивчення впливу властивостей середовища (пружного тіла, газу, рідини, кристалічної решітки) на властивості хвиль. У задачах обернених, метою дослідження, є пошук інформації про внутрішні властивості середовища, в якому поширюється звук, за властивостями звуку, які вдається спостерігати.
Родной язык волей–неволей воздействует на иностранный, который мы изучаем, так как для лучшего понимания правил чтения в английском и лингвистических тонкостей в английском мы всегда стараемся найти нечто похожее в русском. Тем не менее, эта схожесть присутствует не всегда. Например, английская фонетика, как бы не сопротивлялись, никак не получится читать согласные и гласные так же как и в русском языке, увы. Но, не время хандрить, давайте разложим все по полочкам. Here we go!
Этот вариант отличается наилучшим качеством передачи всех нюансов звукового ряда, поэтому специалисты называют домашний кинотеатр самой продвинутой из всех современных стереосистем. В ней присутствует профессиональный ресивер и довольно мощный усилитель, поэтому звук на выходе из динамиков получается особой чистоты и колоссального объема. Если вы думаете, как подключить колонки от домашнего кинотеатра к телевизору Samsung, LG или другому – отдавайте предпочтение HDMI, т. к. в этом случае на выходе мы имеем звук наивысшего качества.
Оцінка ролі піфагорійців у різних джерелах різниться і, часом, базується на міфах, а не дійсних свідоцтвах. Формування сучасних уявлень про особливості коливальних процесів, розпочалося роботами Галілея. Ним виконано значний обсяг досліджень з визначення зв'язку між фізичними та геометричними параметрами струн та характеристиками звуків, що виникають у разі їх коливання. Ним виявлено явище ізохронізму (незалежності періоду коливань маятника від амплітуди, хоча він помилково вважав, що це явище має місце за будь-яких значеннях амплітуд. Ним також спостерігалося явище резонансу. Взагалі, кінець шістнадцятого та початок сімнадцятого століть знаменує період значного інтересу до питань коливання струн. Крім Галілея дослідження проводилися і іншими дослідниками, які інколи своїми публікаціями випереджали Галілея. Суттєві досягнення, стосовно визначення зв'язку між частотою та висотою тону, було отримано французьким вченим Ж. Свером (Sauver Joseph). Саме він, ввів 1701 року у наукове використання, термін акустика[5] Ним також було введено терміни: вузлові точки та гармонійні тони.
Комплектуется товар несколькими колонками, кабелями подключения. В некоторых случаях предусмотрен пульт. Он применяется для контроля всех протекающих процессов. В частности, это громкость или сопутствующие режимы. При отсутствии этого инструмента, контроль производится вручную, что в принципе не вызывает особого дискомфорта. В этих ситуациях присутствует небольшой дисплей, благодаря которому пользователь регулирует все необходимые параметры. В более дешевых модификациях в наличии имеются только рычажки и колесики, что существенно не влияет на удобство и качество использования.
Все остальные сочетания (in, im, um, un, ain, aim, ein, yn, ym...) звучат где-то посередине между "аñ" и "eñ": matin [matəñ], simple [səñpl'], parfum [parfаñ], tribun [tribаñ], écrivain [εcrivəñ], faim [fəñ], plein [pləñ], syntaxe [səñtaks], symphonie [səñfony] (последние два у меня выговорить не получается - явный конфликт между тем, что я вижу, и тем, как надо :).
Если поискать в разных книгах, окажется, что правила чтения, да и вообще фонетика, разными авторами могут рассказываться по-разному с разной степенью погружения в детали. Я думаю, что нет смысла углубляться в дебри фонетической науки (туда можно погружаться до бесконечности), а проще всего взять за основу наиболее упрощенный вариант правил чтения, то есть правила чтения в английском языке для детей.
Хочу немного дополнить Alex.. Стандартизация под THX,может быть не очень полезна для прослушивания музыки,тут все зависит от брэнда.. Я как то был целую неделю на курсах по ДК. Жили и пили в одном уютном месте в Подмосковье,кроме лекций слушали многое.. К примеру слушали THX сертифицированную акустику от Клипш,для кино терпимо,для музыки полный изврат.. Совсем другое дело было на Дали Оптигон. Все прослушивалось на АВ пред/проц+мощники от Марантс,а результат был разным...Очень хорошая идея,если конечно есть возможность,поставить /повесить одинаковые колонки на все каналы,тогда однородность звука будет одинакова со всех направлений.. В этом случае-очень важна роль сабвуфера,а то и 2х. Я к примеру предпочитаю слушать стерео в режиме трифоник. Тут саб додает "мяса" в звуке вокалу и инструментам,которые даже близко не опускались в этот диапазон..

Ноно_но.... У людей всегда заморочки... Мы расстаемся с драммером по весне 06 г. Разваливаться? НЕТ!!! Начались поиски. Я ходил по Красной с большой табличкой на груди "ищу БАРАБАНЩИКА!". И о БОГ! Осень! Все таки мы не самые последние засранцы на этой смердящей гадостью планете. Нашелся ОН! - ДИМОН! Нашелся банально, СЭП - "Есть у меня знакомый чувачок, говорит, что любит стучать по баРАбану". Базара нет, давай телефон.
Краткое описаниеCANTON CD 100.II - напольная 2-полосная акустическая система, работающая по принципу системы Bass reflex. Система способствует увеличению отдачи системы в области низких частот. Все динамики колонки выполнены из алюминия, также как и основание. Система CD 100.II имеет защиту от влияния магнитных полей, а также от множественных переключений.

Я привел ТНХ АС, как пример однотипных АС во всех каналах многоканального звучания. И для музыки это условие тоже, в идеале должно соблюдаться. Если у Вас во фронтах стоят большие мощные трехполосные АС, то и на остальные каналы лучше ставить такие же АС...Конечно, это не всегда реализуемо в наших помещениях, но в идеале это именно так и должно быть.


Події з встановленням величини швидкості звуку, почали розвиватися цікаво після того, як І. Ньютон у своїх «Началах» (1687 р.), навів теоретично отримане значення швидкості звуку. Це стимулювало велику кількість додаткових експериментів. Інтрига полягала у тому, що наведена Ньютоном величина, була меншою від експериментальних даних на 20 %. У наступних виданнях своїх «Начал», Ньютон конструював складні моделі повітря, безуспішно намагаючись усунути різницю. Оцінюючи ситуацію Лагранж песимістично зауважив, що вірне визначення швидкості звуку не під силу тодішній науці. Після декількох спроб одержати коректну оцінку швидкості звуку, свою невдачу 1759 року визнав Л. Ейлер. Багато цікавих деталей стосовно історії визначення швидкості звуку приведено у статті-дослідженні[10]. У заголовок статті винесено ім'я Лапласа, який 1827 року з'ясував причину розбіжностей та встановив коректне теоретичне значення швидкості звуку. Причина розбіжностей полягала у тому, що Ньютон вважав процес поширення звуку ізотермічним (температура частинок повітря залишається незмінною у разі поширення звукової хвилі). Однак у дійсності це не так. За підрахунками, наведеними у,[11] для розмовних звуків, зміна температури частинок повітря, становить мільйонну частку градусу Цельсія. Але саме такі зміни зумовлюють вказану вище розбіжність між значеннями швидкості звуку. Цей приклад дуже повчальний — під час оцінювання відносного значення фізичної величини, (велика вона, чи мала), не можна покладатися на повсякденний досвід. Масштаб для такої оцінки слід знаходити у характеристиках досліджуваного процесу. Подальші етапи з оцінки швидкості звуку, можна знайти у роботі[12]
В векторной картинке хранятся только "правила " ее построения, математические законы ее устройства — фактически, ограниченный набор формул, т.е. математически описанных кривых: картинка строится в виде множества сплайнов и хитрых заливок замкнутых областей. Такой способ хранения изображений требует НА ПОРЯДКИ меньших объемов. (К слову, привычный вам jpeg (или jpg) — это своего рода гибрид двух этих подходов. В нем растровая картинка математически описывается рядами Фурье. Это приводит к некоторой потере в деталях, но в разы уменьшает размеры хранимых данных.)
×