Для многих оборудование встраиваемых АС актуально в местах с сравнительно агрессивным климатом (высокой влажность, температурой) и сравнительно стеснёнными условиями. Словом, там, где сложно и небезопасно размещать систему стандартного типа, например, в ванной комнате или на кухне. Для таких целей многие производители выпускают специальные продукты. Устойчивая к влажности акустика может размещаться в стенах и на потолке в ванной комнате, кухне, а при необходимости, в сыром подвале. Зачастую стоимость таких АС является достаточно высокой, что в свою очередь отпугивает многих покупателей.
Достоинством является также компактность. Этот критерий основополагающий для некоторых категорий потребителей. Первым делом он обуславливает транспортабельность, что необходимо для тех, кто работает на выездах. Это обычно ведущие или просто музыканты. Довольно сложно перемещать крупногабаритное устройство, тем более, если переезды повторяются не один раз за день.
Довольно долго приглядывался к этой колонке - где-то год ходил облизывался, но смущала цена. В итоге, победил жабу и сделал себе подарок на День Рождения :))) И ни разу ещё не пожалел об этом. Более того, настолько проникся продукцией JBL, что спустя пару-тройку месяцев купил ещё и Charge3 и Flip3 в коллекцию. Касательно Charge2+, то юзаю колонку в основном на работе и заряда стабильно хватает на 12 часовую смену. Звук устраивает более чем: музыкальным слухом не обладаю, видимо медведь на ухо наступил, да еще и потоптался, паршивец. Поэтому говорить что-то о низких, верхних или средних частотах и прочих тонкостях не стану. Для меня, как простого обывателя, колонка звучит отлично и этого вполне достаточно. Резюмируя всё написанное, могу сказать уверенно одно: Charge2+ отличная колонка и полностью стоит своей цены.

Побудова математичних моделей для дослідження хвильових та коливальних процесів у газах, рідинах та твердих деформованих тілах, здійснюється за загальною, прийнятою у фізиці схемою. На першому етапі формується модель середовища, в якому планується вивчати акустичні процеси. Формується система параметрів, що змальовують стан цього модельного середовища. У термінах цих параметрів, записуються закони збереження (кількості руху, моменту кількості руху, енергії та інші). Ці співвідношення є важливою складовою математичної моделі процесу. Однак, у таких співвідношеннях кількість невідомих перевищує кількість рівнянь (формується незамкнена система). Щоб одержати замкнену систему, треба ввести додаткові співвідношення, що задають фізичні властивості середовища у вигляді певних зв'язків між параметрами, що змальовують стан системи. Це може бути, наприклад, співвідношення між густиною та тиском, яке використовується за моделювання рідини чи газу як ідеальна стислива рідина. Часто акустичне середовище можна моделювати як суцільне. Для такого випадку усі деталі процесу математичного моделювання, обговорюються у спеціальній літературі[13]
Зараз дослідження у різних напрямках акустики проводяться у багатьох академічних інститутах та університетах України. На основі таких досліджень вирішуються важливі прикладні проблеми, включно з розробками медичних приладів, технологій неруйнівного контролю, аналізу властивостей нових матеріалів, оцінки несівної здатності відповідальних конструкцій, забезпечення затишних умов у засобах транспорту тощо.
{"thumbnailImageUrl":"https://ru.harmankardon.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwb6d9e87b/HK_AURA_STUDIO2_HERO-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://ru.harmankardon.com/AURA+STUDIO+2.html?dwvar_AURA%20STUDIO%202_color=Black-EMEA-Current&cgid=bluetooth-docks","productSupportUrl":"","productID":"HKAURASTUDIO2BLKEU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"за 1 шт","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":[],"buttonText":"Распродано","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
Задля опису основних математичних моделей акустики ідеальної стисливої рідини, було представлено лінійне рівняння (1). Для одержання цього рівняння, було зроблено два принципові припущення. Перше з них, кінематичне припущення, базувалося на спостереженнях, що вказували на малість швидкостей руху точок середовища, порівняно зі швидкістю звуку (акустичне число Маха). Це дійсно так, оскільки навіть для інтенсивностей звуку, що відповідають больовому порогу слухової системи людини, число Mаха дуже мале порівняно з одиницею {\displaystyle M=0.0014} , тоді у рівняннях руху, можна було нехтувати певними малими складовими.
Події з встановленням величини швидкості звуку, почали розвиватися цікаво після того, як І. Ньютон у своїх «Началах» (1687 р.), навів теоретично отримане значення швидкості звуку. Це стимулювало велику кількість додаткових експериментів. Інтрига полягала у тому, що наведена Ньютоном величина, була меншою від експериментальних даних на 20 %. У наступних виданнях своїх «Начал», Ньютон конструював складні моделі повітря, безуспішно намагаючись усунути різницю. Оцінюючи ситуацію Лагранж песимістично зауважив, що вірне визначення швидкості звуку не під силу тодішній науці. Після декількох спроб одержати коректну оцінку швидкості звуку, свою невдачу 1759 року визнав Л. Ейлер. Багато цікавих деталей стосовно історії визначення швидкості звуку приведено у статті-дослідженні[10]. У заголовок статті винесено ім'я Лапласа, який 1827 року з'ясував причину розбіжностей та встановив коректне теоретичне значення швидкості звуку. Причина розбіжностей полягала у тому, що Ньютон вважав процес поширення звуку ізотермічним (температура частинок повітря залишається незмінною у разі поширення звукової хвилі). Однак у дійсності це не так. За підрахунками, наведеними у,[11] для розмовних звуків, зміна температури частинок повітря, становить мільйонну частку градусу Цельсія. Але саме такі зміни зумовлюють вказану вище розбіжність між значеннями швидкості звуку. Цей приклад дуже повчальний — під час оцінювання відносного значення фізичної величини, (велика вона, чи мала), не можна покладатися на повсякденний досвід. Масштаб для такої оцінки слід знаходити у характеристиках досліджуваного процесу. Подальші етапи з оцінки швидкості звуку, можна знайти у роботі[12]

{"thumbnailImageUrl":"https://ru.harmankardon.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw35016178/HK_ONYX_STUDIO_5_LAVA_BLACK_HERO_008_x2-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://ru.harmankardon.com/ONYX+STUDIO+5.html?cgid=bluetooth-docks&dwvar_ONYX%20STUDIO%205_color=Black-EMEA-Current","productSupportUrl":"","productID":"HKOS5BLKEU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"за 1 шт","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":["new"],"buttonText":"Распродано","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
Активна дослідницька діяльність багатьох учених у XIX та XX століттях сформувала сучасну акустику, як науку, що охоплює широку гаму явищ, пов'язаних зі створенням, поширенням хвиль та взаємодією їх зі середовищем. В акустику прийшла диференціація, сформувалися окремі наукові та інженерні дисципліни. Історичні дослідження теж стали зосереджуватися на окремих дисциплінах. До того-ж, детальний історичний аналіз, часто породжує видання великого обсягу. Так, аналіз історії розвитку російської гідроакустики[8] посів більше тисячі сторінок. Короткий аналіз історичних фактів у розвитку сучасної акустики за різними напрямками, міститься в акустичній енциклопедії[9]

енергія звукового сигналу, що досягає голови, має бути трансформована в енергію механічних коливань елементів вуха. Потім, механічні коливання мають бути перетворені у нервові імпульси, які вже може бути передано у мозок. І нарешті, переданий у мозок сигнал, аналізується центральною нервовою системою для оцінки одержаної інформації. Процеси, що відбуваються на перших двох етапах, визначаються фізіологічними (анатомічними) особливостями слухової системи людини і вивчаються у рамках фізіологічної акустики. Особливості сприйняття і аналізу нервових імпульсів мозку, є предметом досліджень у рамках психологічної акустики, або психоакустики. Для людини також важливою є проблема генерації складних звуків мови та співу. Розуміння особливостей генерації таких звуків визначаються будовою мовного апарату. Тому фізіологічну акустику визначають як розділ акустики, що об'єднує дослідження особливостей сприйняття і відтворення звуків мовно-слуховим апаратом людини. Підсумки досліджень дають важливу інформацію, як для медиків, у разі аналізу дефектів слуху, так і для інженерів задля створення технічних засобів та умов комфортного сприйняття звуків людиною. До розділу фізіологічної акустики, відносять дані про граничні рівні інтенсивності хвильових збурень та їх частотний діапазон, за яких у людини виникають слухові відчуття.
{"thumbnailImageUrl":"https://ru.harmankardon.com/dw/image/v2/AAUJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw0852669b/HK_ONYX_STUDIO_5_CLOUD_GRAY_HERO_001_x2-1605x1605px.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&sfrm=png","productUrl":"https://ru.harmankardon.com/ONYX+STUDIO+5.html?cgid=bluetooth-docks&dwvar_ONYX%20STUDIO%205_color=Grey-EMEA-Current","productSupportUrl":"","productID":"HKOS5GRYEU","orderable":false,"availability":{"message":"","status":"NOT_AVAILABLE"},"price":{"unitLabel":"за 1 шт","priceType":"standard","salesPrice":"N/A"},"realprice":{"salesPrice":"N/A"},"badges":["new"],"buttonText":"Распродано","showProdLimit":{"status":""},"vendorProductURLTiles":{"":"","vendorPDPRedirectEnabled":false},"CTAEnable":true,"commerceSiteFlag":false,"showPromoTimerFlag":false,"isProProd":false,"isCustomizable":false,"customizableVariantId":false,"isVarientCustomizable":false}
×